Przejdź do treści

Sobota, 3.12.2022

Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Niepełnosprawni > Informacje

Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla osób autystycznych i ich rodzin

Program „Zrozumieć Autyzm” – pierwszy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla osób autystycznych i ich rodzin już otwarty

Na terenie woj. pomorskiego otwarto pierwszy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla osób autystycznych i ich rodzin, w ramach programu „Zrozumieć Autyzm”. To efekt wspólnych starań Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska.

 

Działający od 8 listopada br. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Kobysewie dla osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin to pierwsza tego rodzaju poradnia, gdzie wszyscy zainteresowani z powiatu kartuskiego i ich opiekunowie znajdą wsparcie oraz profesjonalną pomoc. Otwarcie placówki to jeden z elementów programu „Zrozumieć Autyzm”, realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska.

 

Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego, znajdującego się na terenie gminy Przodkowo, będzie skupiać się na: wydawaniu opinii diagnostycznych, prowadzeniu indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zapewnieniu opiekunom zajęć psycho-edukacyjnych i szkoleń. Przewidziana jest także współpraca ze  szkołami i przedszkolami, a zwłaszcza z nauczycielami, uczącymi dzieci ze spektrum autyzmu.  Dla kadry pedagogicznej również będą organizowane specjalne szkolenia.  

 

Otwarcie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Kobysewie to początek tworzenia spójnego systemu pomocy osobom chorym na autyzm na terenach wiejskich mówi Krzysztof Lipiński, Zastępca Dyrektora Generalnego Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. – Liczymy, że działania naszej Fundacji, SPOA z Gdańska, a także innych instytucji przyniosą wymierne rezultaty. Dokładamy wszelkich starań, aby osoby autystyczne i ich rodziny nie były pozostawione bez wsparcia. – dodaje.

Poradnia została otwarta dzięki współpracy EFRWP i SPOA w Gdańsku, a także Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, Gminy Przodkowo oraz Stowarzyszenia „Tacy Sami”.

 

Województwo pomorskie jest pierwszym województwem, w którym zapoczątkowano realizację programu. Docelowo dołączą do niego województwa kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Patronat nad realizacją programu objął Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk.

 

 

Więcej informacji o programie

 

Cele programu

Celem Programu Pomocy Osobom z Terenów Wiejskich Dotkniętych Autyzmem oraz Ich Rodzinom „Zrozumieć Autyzm” jest dotarcie do osób autystycznych z terenów wiejskich i  zapewnienie im opieki  oraz rehabilitacji jak najbliżej miejsca zamieszkania. Celem inicjatywy jest również budowanie partnerstwa na szczeblu lokalnym, obejmującym m.in. organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe, organizacje wyznaniowe, itp. Proces pomocy osobom autystycznym będzie wspierany poprzez propagowanie idei wolontariatu i włączenie w opiekę i rehabilitację jak największej liczby wolontariuszy.    

 

Główne elementy

Istotnym elementem programu jest prowadzenie szkoleń i szerzenie wiedzy dotyczącej autyzmu wśród osób bezpośrednio stykających się z tym problemem na gruncie zawodowym: lekarzy, nauczycieli, pracowników pomocy społecznej (na szczeblu gminnym i powiatowym) oraz kuratorów itp. W ramach programu będą tworzone Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne dla dzieci autystycznych i ich rodzin. Dzięki temu możliwe będzie szersze dotarcie do osób dotkniętych autyzmem oraz prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży autystycznej oraz zajęć psycho-edukacyjnych i szkoleń dla rodziców. Pierwszy z takich punktów został już otwarty
w gminie Przodkowo. Organizatorzy programu chcą także, w kolejnych latach, szukać rozwiązań na rzecz aktywizacji zawodowej osób dotkniętych autyzmem oraz tworzyć ośrodki pobytu stałego.

 

Realizacja

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przeznaczy na program w ciągu 5 lat ok. 2,5 mln zł (ok. 500 tys. zł rocznie). W ramach programu inicjatorzy zamierzają nawiązać współpracę z terapeutami oraz instytucjami, które dotychczas udzielały wsparcia dzieciom autystycznym i ich rodzinom – zarówno z ośrodkami pomocy rodzinie, jak i innymi placówkami prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Docelowo funkcjonowałyby one jako lokalne centra pomocy dla osób z autyzmem i ich rodzin. Na potrzeby programu powstanie strona internetowa oraz profil na Facebook.com.

EFRWP

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął działalność w 1990 roku, na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także – poprzez różne narzędzia finansowe – pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich.

Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

SPOA

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku od 20 lat zajmuje się pomaganiem osobom
z autyzmem i ich rodzinom. Celem działań Stowarzyszenia jest organizowanie systemu wsparcia dla osób
z autyzmem od wczesnego dzieciństwa po wiek dojrzały w ramach programu Żyć Razem. Laureat tegorocznej Nagrody Prezydenta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej oraz tegorocznego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego.

Więcej na www.spoa.org.pl/

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.