Przejdź do treści

Wtorek, 16.8.2022

Imieniny: Joachima, Nory, Stefana

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Niepełnosprawni > Rehabilitacja zawodowa > Wyposażenie stanowiska pracy

Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może otrzymać na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Refundacja obejmuje, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

1)      udokumentowane koszty zakupu lub wytworzenia wyposażenia stanowiska pracy, na którym będzie wykonywać pracę osoba niepełnosprawna,
2)      kwotę niepodlegającego odliczeniu:
a)      podatku od towarów i usług,
b)      podatku akcyzowego,
związanych z przedmiotami opodatkowania określonymi w pkt 1).

Pracodawca składa wniosek do Starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

W celu otrzymania zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej należy złożyć wniosek wg wzoru określonego w Rozporządzeniu.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Aktualne zaświadczenie lub inne dokumenty potwierdzające dane ewidencyjne wnioskodawcy;
  2. Odpowiednio:
    • bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans. W przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy;
    • roczne rozliczenie podatkowe za ostatnie dwa lata  wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego - w pozostałych przypadkach.
  3. Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.