Przejdź do treści

Wtorek, 16.8.2022

Imieniny: Joachima, Nory, Stefana

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Niepełnosprawni > Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych ma na celu ułatwienie uzyskania  i utrzymania przez te osoby odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego poprzez umożliwienie im korzystania z pośrednictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych do realizacji powyższych celów niezbędne jest:

1. dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności poprzez:

 • przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonywania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności,
 • ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań,

2. prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia

3. przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia,

4. dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie,

5. określenie   środków   technicznych   umożliwiających   lub   ułatwiających   wykonanie   pracy,   a   w razie potrzeby – przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego itp.

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy http://pup.tczew.ibip.pl/public/ jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może skorzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o promocji, takich jak:

* szkolenia

* staże

* prace interwencyjne

* przygotowanie zawodowe dorosłych

* badania lekarskie lub psychologiczne, o których mowa w art.2 ust.3 ustawy o promocji

* zwrot kosztów, o których mowa w art. 45 ust.1,2 i 4 ustawy o promocji, np:

 • przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia, i powrotu  lub innej pracy zarobkowej lub odbywania stażu u pracodawcy,
 • przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego,
 • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • z Funduszu Pracy kosztów zakwaterowania,
 • przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeśli na badania te skierował Powiatowy Urząd Pracy,

* finansowanie kosztów, o których mowa w art.45 ust.3 ustawy o promocji, np: przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania osoby niepełnosprawnej do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy do PUP, jeśli siedziba pracodawcy znajduję się poza miejscem zamieszkania osoby,

* studia podyplomowe.

 Ponadto osoba niepełnosprawna:

 • zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Pracy (PFRON) jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej,
 • prowadząca działalność gospodarczą, własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności,
 • zostać zatrudniona przez pracodawcę, który otrzymał ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w PUP  jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
 • podjąć pracę u pracodawcy, którego system i organizacja pracy ukierunkowane są na rehabilitację zawodową osób z różnym stopniem niepełnosprawności, jak zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), zakłady pracy chronionej (ZPCH).

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.