Przejdź do treści

Wtorek, 29.9.2020

Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Niepełnosprawni > Informacje

Od 1 stycznia 2016 r. zmiana miejsca składania wniosków w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Uchwałą nr 43/136/2015 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 5 listopada 2015 r. dokonano zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tczewie.

W kompetencji Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie, w zakresie realizacji zadań wykonywanych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pozostanie wykonywanie czynności wynikających z zawartych do końca 2015 roku umów na podstawie niniejszej ustawy.
Od 1 stycznia 2016 roku nowe zadania wykonywane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, takie jak:

  1. obsługa dofinansowań do kredytów bankowych zaciąganych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
  2. wykonywanie czynności związanych z dokonywaniem zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia osób niepełnosprawnych,
  3. wykonywanie zadań związanych ze zwrotem kosztów poniesionych przez pracodawców w związku między innymi z:
  • adaptacją pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
  • zakupem i autoryzacją oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
  • zatrudnieniem pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
  • wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,

realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie.

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.