Przejdź do treści

środa, 13.11.2019

Imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Niepełnosprawni > Informacje

„STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON na posiedzeniu w dniu 28.0.2017 r. , Uchwałą nr 16/2017, przyjął procedury nowego programu pn. „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”.

Celem programu jest podniesienie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonując zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia. 

1. Adresatami programu są:
a. organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli, które nie są: 
• przedsiębiorstwami państwowymi w rozumieniu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych,
• spółkami Skarbu Państwa, do których zastosowanie ma ustawa – Kodeks spółek handlowych,
b. samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa,
c. państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.
2. Wsparcie skierowane jest do osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), pozostających bez zatrudnienia.
3. Formy i zakres pomocy – pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania kosztów:
a. wyposażenia nowych stanowisk pracy dla nowo zatrudnionych osób, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia,
b. adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających nowo zatrudnionym pracownikom wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
d. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek nowo zatrudnionego pracownika oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
e. szkoleń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na nowych stanowiskach pracy,
f. szkoleń pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z osobami zatrudnionymi na nowych stanowiskach pracy, w tym kosztów szkoleń pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy,
g. organizacji przez pracodawcę dowozu nowo zatrudnionych pracowników z miejsca zamieszkania do zakłady pracy i powrotu,
h. dodatku motywacyjnego wypłacanego nowo zatrudnionym pracownikom przez pracodawcę. 
Instytucje publiczne, zainteresowane zatrudnieniem osób niepełnosprawnych mogą składać oferty w celu zawarcia porozumienia do Biura Funduszu w trybie ciągłym na adres:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
ul. Aleja Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
 
Szczegółowe zasady realizacji programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.