Przejdź do treści

Poniedziałek, 21.1.2019

Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Niepełnosprawni > Informacje

Zdobądź środki na likwidację barier w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"

Zdobądź środki na likwidację barier w ramach
Do 21 stycznia 2019 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.
Projektodawcy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” będą mogli składać wnioski w ramach: 
1) obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszaru D – na likwidację barier transportowych;
4) obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5) obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6) obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w ramach:
 obszaru B - 30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą,
 obszaru C - 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą,
 obszaru D - 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,
 obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania, 
 obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku przez Zarząd PFRON,
 obszaru G - 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. 
Adresatami programu mogą być dla:
1) obszaru B: powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
2) obszaru C: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
3) obszaru D:
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
4) obszaru E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
5) obszaru F: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
6) obszaru G: powiaty.
Warunki brzegowe obowiązujące w 2019 roku:
1) obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2) obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
3) obszar D – na likwidację barier transportowych do:
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które 
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
c) 250.000,00 zł dla autobusów;
4) obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
5) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone 
w wyniku realizacji;
6) w przypadku obszaru G, wskaźnik kosztów zadań realizowanych przez powiat są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.
Projektodawcy zainteresowani możliwością uzyskania dofinansowania w ramach obszaru B, C, D, F proszeni są o składanie wniosków w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie w terminie do dnia 21 stycznia 2019 roku
W przypadku obszaru E wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych należy składać do Pomorskiego Oddziału PFRON w terminie 
do 31 października 2019 roku. 
Procedury realizacji oraz załączniki w tym wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON znajdują się na stronie Funduszu (http://www.pfron.org.pl/) w zakładce: w zakładce: O Funduszu->Programy i zadania PFRON->Programy realizowane obecnie->Program wyrównywania różnic między regionami III. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie w pok. 221 i 224 lub telefonicznie pod numerami: 
(58) 7734914, (58) 7734913.

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.